Privacyverklaring Fouragehandel De Boer

Fouragehandel De Boer verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy en persoonlijke levenssfeer erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Verder treft u ook onze gegevens aan, zodat u weet met wie u zaken doet en ons altijd kunt bereiken.

Onze gegevens

Fouragehandel De Boer

Adres kantoor:
Stationsweg 89
6711 PM Ede (Gld)

Overige gegevens:
www.fouragehandeldeboer.nl
info@fouragehandeldeboer.nl
+31 (0)6- 538 991 84

IBAN: NL76 INGB 0009 6704 25 (ING)
BIC: INGBNL2A
Nummer Kamer van Koophandel: 52256480
Btw nummer: NL001452487B89

Uitgangspunten

U verstrekt ons uw persoonsgegevens omdat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te kunnen leveren en/of u daarover te informeren.

Fouragehandel De Boer is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens en dat nemen wij serieus. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt, bewaard en beveiligd. Uitgangspunt is dat wij niet meer en niet langer persoonsgegevens bewaren dan nodig is. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

U verstrekt om verschillende redenen gegevens aan ons. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van onze producten, de levering van diensten of een prijsaanvraag. Vaak betreft dat ook persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor dat doel, verwijderen wij deze gegevens, tenzij er een wettelijke, contractuele of andere noodzakelijke voorwaarde is.

Contactformulier en mailings

Periodiek versturen wij mailings naar klanten over onze producten en diensten. U kunt zich op ieder moment afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoongegevens die wij verwerken

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Met derden die uw gegevens namens ons verwerken, zoals de accountant, hostingspartij van de website en leveranciers, maken wij heldere afspraken, zodat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik, bijvoorbeeld van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Het kantoor is goed beveiligd en de gegevensdragers zijn beveiligd met een wachtwoord.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website https://www.fouragehandeldeboer.nl/ zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij houden statistieken bij op onze website, hiervoor gebruikt Fouragehandel De Boer cookies en scripts van Google Analytics. Dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren.

Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook aanvullende cookies, zodat u een prijsaanvraag kunt doen. We houden bij of u akkoord gaat met de cookieverklaring. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail naar: info@fouragehandeldeboer.nl

Kies uw dier