Dino Selenium

Dino Selenium: een duurzaam product voor de melkveehouderij.
Tevens met name geschikt voor akkerbouwers en telers voor het verminderen van schade door ritnaalden en engerlingen.

Meer eiwit van eigen grasland voor eigen gebruik ruwvoer door Dino Selenium.
Selenium zorgt voor een goede vruchtbaarheid, een vermindering van Mastitis en een goede start van kalveren en lammeren.
Het verbetert de algehele gezondheid van koeien en schapen.

Veel melkveehouders of schapenhouders bemesten hun gras met Selenium of geven het in een mineralen mengsel.
Door het gras te bemesten met Selenium wordt het gebonden aan eiwitten en is het hierdoor minder snel giftig dan in een mineralen mengsel.

Vaak wordt Selenium voor iedere snee gras, die wordt geoogst, gestrooid.
Dino Selenium is een langdurig werkend Selenium dat éénmalig, voor de éérste of de tweede snee gras wordt gestrooid.
Hierdoor zit er gemiddeld voldoende Selenium in het gras.

Doordat het slechts éénmalig hoeft te worden gestrooid, zijn de jaarlijkse kosten per ha. lager.
Dit is voordelig voor de melkveehouder of de schapenhouder.

Wilt u meer informatie of deskundig advies?
Bel 06-53899184 voor persoonlijk contact.